PRZEBUDOWA STACJI PALIW PK SZCZYRK

      Ze względu na wchodzące w życie końcem 2013 roku, rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać Stacje Paliw, związanych między innymi  z modernizacją zbiorników paliwowych, Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Szczyrku, podjęło starania o uzyskanie zezwolenia na przebudowę funkcjonującej na terenie Spółki  Stacji Paliw.

      Po wykonaniu wszystkich uzgodnień środowiskowych, oraz wykonaniu projektu przebudowy Stacji, Przedsiębiorstwo 02.01.2013 roku, decyzją nr 1/13 Starosty Bielskiego, uzyskało pozwolenie na budowę dla inwestycji o nazwie: przebudowa i rozbudowa Stacji Paliw w Szczyrku, ul. Graniczna 1,  na dz. 8213/1, 8213/2

    Na projektowanej Stacji, na dwóch wysepkach będą usytuowane :                                           

dystrybutor paliwowy 2 stanowiskowy 2 wężowy ON, Pb95,

dystrybutor paliwowy ON i ON TIR,

dystrybutor LPG,

stanowisko spustowe 3-1. Rozwiązanie to pozwoli na tankowanie jednocześnie 4 pojazdów.

   Do końca 2015 roku

Zakupiono zbiornik Paliwa podziemny dwupłaszczowy jednokomorowy V=20m3                                                                        Zakupiono zbiornik Paliwa podziemny dwupłaszczowy dwukomorowy V=20m3 ( 12+8 )                                 

Zbiorniki są zabezpieczone antykorozyjnie wraz ze studzienkami nadzbiornikowymi, wyposażone w komplet króćców, przystosowane do systemu monitoringu w wersji suchej, wraz z włazami najazdowymi.                                                                                                                                           

Posadowiono zbiorniki wraz ze studniami nadzbiornikowymi                                                        

Wykonano : instalacje- spust paliwa ze stanowiskiem spustowym, instalację oddechową, instalację ssącą, studzienki poddystrybutorowe,                                                                                                                                       

Wykonano fundamenty zadaszenia Stacji, wraz z systemem  mocowania wiaty,                           

Wykonano wysepki wraz z studzienkami pod dystrybutory,                                                                 

Wykonano podłoże pod tacę szczelną,

 

 Zapleczem Stacji jest  budynek  jednokondygnacyjny niepodpiwniczony o powierzchni   zabudowy    88 m2, pow. użytkowej 69,10 m2 posiadający instalacje;  elektryczną, wodną i kanalizacyjną.

 

 Do wykonania oraz wyposażenia pozostała :

 instalacja wodno-ściekowa z separatorami do oddzielania substancji ropopochodnych,

 taca szczelna,

 wiata nad tacą szczelną,

 oświetlenie stacji,

instalacja kontrolno- pomiarowa,

 stacja LPG ze zbiornikiem podziemnym 9,2 m3 i dystrybutorem LPG,

 system kasowy,

 dystrybutor Pb, ON,

dystrybutor ON TIR.

Przebudowę Spółka prowadzi  z własnych środków.

Ze względu na koszty inwestycji  Spółka wydzierżawiła Stację Paliw . Dzierżawca jest zobowiązany do dokończenia przebudowy Stacji zgodnie z projektem budowlanym.  Więcej informacji w zakładce Stacja paliw- archiwum.

  • 1
11°
°F°C
Pogoda w Szczyrku
Cloudy
Humidity: 84%
17 kph
Mon
Rain
8 | 16
Tue
Scattered Thunderstorms
7 | 14
  • All
  • Slajd
  • Date
  • Random