Informacje ogólne

Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Szczyrk

Informacje dotycząca Akcji Zima 

W artykule Wykaz dróg miejskich i chodników przewidzianych do zimowego utrzymania w sezonie zimowym 2017/2018 można zapoznać się z kolejnością i standardem utrzymania poszczególnych ulic.

Przypominamy, że za utrzymanie czystości w mieście odpowiedzialny jest nie tylko zarządca drogi. Ustawodawca obowiązki w tym zakresie przypisał takżeWŁAŚCICIELOM NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z art.2 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity dz. u. z 2005r. nr 236, poz. 2008 ze zm.), do obowiązków właścicieli należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Obowiązek ten dotyczy więc nie tylko chodnika przylegającego do budynku, lecz także terenu sąsiadującego z ogrodzeniem nieruchomości, podwórza czy ogrodu.

  • 1
  • All
  • Slajd
  • Date
  • Random