Informacje ogólne PSZOK

PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) funkcjonuje od 1 lipca 2012 roku. To właśnie tu mieszkańcy mogą dostarczać wysegregowane frakcje odpadów.

PSZOKkolaz

 

LOKALIZACJA: PSZOK znajduje się w przy ul. Granicznej 1

                   i prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Szczyrkubudynek

GODZINY OTWARCIA: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7:00 do 14:00, środa od 7:00 do 18:00 sobota od 7:00 do 15:00.KALENDARZ

 

ODPADY KTÓRE MOŻNA DOSTARCZYĆ DO PSZOK: W Punkcie od mieszkańców nieodpłatnie, bez limitów odbierane są zużyte baterie i akumlatory, zużyty sprzet elektryczny i elektroniczny, popiół, tekstylia, selektywnie zebrane surowce wtórne, lampy fluorescencyjne, opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, zużyte opony. 

Również nieodpłatnie odbierane są odpady zielone w ilości 300 kg. na rok (na jedną nieruchomość bez względu na liczbę mieszkańców oraz ilość złożonych deklaracji), odpady poremontowe w ilości 500 kg. na rok na deklarację oraz odpady wielkogabarytowe w ilości 250 kg. na rok na deklarację. Odpady ponad tą ilość będą odbiierane odpłatnie.LIMITY

Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomosci niezamieszkałych (np. podmioty gospadarcze) odbierane są odpłatnie, zgodnie z aktualnym cennikiem PSZOK.

 

ZASADY PRZYJMOWANIA ODPADÓW NA PSZOK: 

1. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane i odpowiednio zabezpieczone.

2 Przyjęcie odpadów odbywa się po zważeniu oraz sprawdzeniu przez pracownika Punktu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK.

3. Odpady niespełniające powyższych wymagań nie zostaną przyjęte.

Całość regulaminu: http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2015/5798/akt.pdf

  • 1
11°
°F°C
Pogoda w Szczyrku
Cloudy
Humidity: 84%
17 kph
Mon
Rain
8 | 16
Tue
Scattered Thunderstorms
7 | 14
  • All
  • Slajd
  • Date
  • Random