Dział oczyszczania naszego Przedsiębiorstwa wykonuje następujące usługi:flotaOczyszczanie

1. Odbiór nieczystości z nieruchomości położonych na terenie Gminy Szczyrk w ramach umowy z Miastem.

2. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Szczyrk.

3. Odbiór odpadów komunalnych w ramach usług dodatkowych.

4. Odbiór odpadów przeznaczonych do zbierania w PSZOK.

 

1. Odbiór nieczystości z nieruchomości położonych na terenie Gminy Szczyrk w ramach umowy z Miastem. 

W ramach umowy z Miastem odbieramy nieczystości stałe z nieruchomości zamieszkałych, mieszanych, oraz niezamieszkałych na terenie Gminy Szczyrk. Odpady z każdej posesji odbierane są dwa razy w miesiącu zgodnie z obowiązującym harmonogramem.  Zasady odbioru nieczystości dostępne są w zakładce Oczyszczanie -> Zakres usług -> Zasady świadczenia usług

2. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Szczyrk.

Codziennie dbamy o czystość Szczyrku. Sprzątając chodniki i przystanki, opróżniając kosze uliczne, zbierając śmieci podrzucone, oraz likwidując dzikie wysypiska zapewniamy dobry wizerunek miasta.  

3. Odbioru odpadów komunalnych w ramach usług dodatkowych.

Umożliwiamy klientom dostosowanie odbioru odpadów komunalnych do ich indywidualnych potrzeb dzięki realizowaniu następujących usług dodatkowych.

  • podstawienie i odbiór kontenera na odpady budowlane, rozbiórkowe i inne zbierane w PSZOK,
  • odbiór odpadów komunalnych segregowanych i pozostałych w ilościach ponad zadeklarowane, w terminach zgodnych z obowiązującym harmonogramem,
  • odbiór odpadów komunalnych segregowanych lub pozostałych, od podmiotów gospodarczych, zgromadzonych w kontenerze KP7, wytworzonych ponad ilości zadeklarowane, w terminach zgodnych z obowiązującym harmonogramem,
  • wywóz odpadów komunalnych segregowanych i pozostałych poza obowiązującym harmonogramem z zachowaniem zadeklarowanej ilości.

Ceny za wykonanie usług dodatkowych dostępne są w zakładce Oczyszczanie --> Cennik

  • 1
  • All
  • Slajd
  • Date
  • Random