Zasady świadczenia usług

Zasady odbioru odpadów komunalnych

Poniżej zamieszczamy zasady dotyczące:

segregacja1. Odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców oraz nieruchomości niezamieszkałych w ramach złożnonej deklaracji.

2. Odbioru odpadów komunalnych w ramach usług dodatkowych.

3. Odbioru odpadów przeznaczonych do zbierania w PSZOK.

4. Wywozu nieczystości ciekłych.

Czytaj więcej...

Sposób segregacji odpadów

Od stycznia 2017 zmienia się sposób segregacji odpadów. Odpady, które zbierane były jako "segregowane", należy segregować bardziej szczegółowo.

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące sposobu segregacji obowiązującego od stycznia 2017 roku

szko

 

papier

 

metale

 

bio

 

pozostae

 

inne

 

  • 1
  • All
  • Slajd
  • Date
  • Random