PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

Uwaga, w dniach od 01.01.2021 do 03.01.2021 Pszok będzie nieczynny.

Informacja dla Mieszkańców.

Informujemy, iż w związku z wykorzystanym limitem rocznym przyjęć odpadów o kodzie 17 06 04 -materiały izolacyjne przez Zakład Gospodarki Odpadami S.A w Bielsku-Białej, do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady izolacyjne takie jak styropian i wełna mineralna  muszą być dostarczane odrębnie, czyli nie mogą być mieszane razem. W przypadku braku prawidłowej segregacji takie odpady nie zostaną odebrane.

 

Uwaga w związku z epidemią COVID-19, godziny otwarcia PSZOK w soboty ulegają zmianie.

 

Uprzejmie informujemy, że PSZOK w Szczyrku czynny jest:

w środy w godzinach od 7:00 - 18:00,

we wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 7:00 - 14:00,

w soboty w godzinach od 7:00 - 13:00,

w niedziele i poniedziałki nieczynne.

 

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) funkcjonuje od 1 lipca 2012 roku. To właśnie tu mieszkańcy mogą dostarczać wysegregowane frakcje odpadów.

PSZOKkolaz

 

LOKALIZACJA: PSZOK znajduje się w przy ul. Granicznej 1

                   i prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Szczyrkubudynek


ODPADY KTÓRE MOŻNA DOSTARCZYĆ DO PSZOK: W Punkcie od mieszkańców nieodpłatnie, bez limitów odbierane są zużyte baterie i akumlatory, zużyty sprzet elektryczny i elektroniczny, popiół, tekstylia, selektywnie zebrane surowce wtórne, lampy fluorescencyjne, opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, zużyte opony. 

Również nieodpłatnie odbierane są odpady zielone w ilości 300 kg na rok (na jedną nieruchomość bez względu na liczbę mieszkańców oraz ilość złożonych deklaracji), odpady poremontowe w ilości 500 kg na rok (na jedną nieruchomość bez względu na liczbę mieszkańców) oraz odpady wielkogabarytowe w ilości 250 kg na rok (na jedną nieruchomość bez względu na liczbę mieszkańców). Odpady ponad tą ilość będą odbierane odpłatnie.LIMITY

Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomosci niezamieszkałych (np. podmioty gospadarcze) odbierane są odpłatnie, zgodnie z aktualnym cennikiem PSZOK.

 

ZASADY PRZYJMOWANIA ODPADÓW NA PSZOK: 

1. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane i odpowiednio zabezpieczone.

2 Przyjęcie odpadów odbywa się po zważeniu oraz sprawdzeniu przez pracownika Punktu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK.

3. Odpady niespełniające powyższych wymagań nie zostaną przyjęte.

Całość regulaminu: http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2015/5798/akt.pdf

  • 1
  • All
  • Slajd
  • Date
  • Random