PSZOK Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

                    

Uprzejmie informujemy, że PSZOK w Szczyrku czynny jest:

 Poniedziałek  nieczynne
 Wtorek  7:00 - 14:00
 Środa  7:00 - 18:00
 Czwartek  7:00 - 14:00
 Piątek  7:00 - 14:00
 Sobota  7:00 - 13:00
 Niedziela  nieczynne

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) funkcjonuje od 1 lipca 2012 roku. To właśnie tu mieszkańcy mogą dostarczać wysegregowane frakcje odpadów.

PSZOKkolaz

 

Lokalizacja

PSZOK znajduje się w przy ul. Granicznej 1 i prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Szczyrku

budynek


Odpady które można dostarczyć do PSZOK

Zachęcamy do zapoznania się z ulotką informacyjną.

W punkcie od mieszkańców nieodpłatnie, bez limitów odbierane są:

 • zużyte baterie i akumlatory,
 • zużyty sprzet elektryczny i elektroniczny,
 • popiół,
 • tekstylia,
 • stare zabawki,
 • trawa, liście, gałęzie,
 • selektywnie zebrane surowce wtórne,
 • lampy fluorescencyjne, żarówki,
 • opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach. 

Również nieodpłatnie z limitem  na jedną nieruchomość bez względu na liczbę mieszkańców, odbierane są:

 • zużyte opony w ilości 4 szt na rok,
 • odpady poremontowe w ilości 500 kg na rok,
 • odpady wielkogabarytowe w ilości 250 kg na rok.

Po przekroczeniu limiu obowiązują stawki zgodnie z aktualnym cennikiem PSZOK.

Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomosci niezamieszkałych (np. podmioty gospadarcze, domki letniskowe) odbierane są odpłatnie, zgodnie z aktualnym cennikiem PSZOK.

Opłata za przekroczony limit jest przyjmowana w kasie PSZOK gotówką lub kartą płatnicza w dniu odbioru odpadów.

 

Zasady przyjmowania odpadów do PSZOK

1. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane i odpowiednio zabezpieczone.

2. Przyjęcie odpadów odbywa się po zważeniu oraz sprawdzeniu przez pracownika punktu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK.

3. Odpady niespełniające powyższych wymagań nie zostaną przyjęte.

 

Całość regulaminu: http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2015/5798/akt.pdf

 • 1
 • All
 • Slajd
 • Date
 • Random