Dział Oczyszczania Przedsiębiorstwa Komunalnego w Szczyrku realizuje odbiór odpadów komunalnych (segregowanych, papieru, szkła, bioodpadów oraz pozostałości po segragacji) od mieszkańców i podmiotów, które zawarły deklarację w Urzędzie Miasta Szczyrk.

Odbiór odbywa się dwa razy w miesiącu zgodnie z harmonogramem.

W dniu wywozu odpady w workach, pojemnikach powinny być wystawione przed nieruchomość lub wyznaczone miejsce odbioru do godziny 7:00.

Z posesji razem z odpadami komunalnymi odbierany jest również popiół (tylko w workach zakupionych w PK Szczyrk, cena 5zł za sztukę) i odpady zielone.
UWAGA! Osoby korzystające z ulgi na kompostowanie nie mogą oddawać bioodpadów w dniu odbioru oraz nie mogą dostarczać ich do PSZOK.

PK Szczyrk prowadzi również sprzedaż pojemników na odpady w cenie brutto:

120l 100,00 zł
240l 120,00 zł
1100l 1107,00 zł

 

 

SEGREGACJA ODPADÓW
 metale  bio  pojemnik  szklo  papier

Do worka żółtego wrzucamy:

butelki po napojach, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp. plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików

Do worka brązowego wrzucamy:

resztki kuchenne takie jak fusy z kawy i herbaty,   obierki, odpady z warzyw i owoców, przeterminowana żywność, zużyte papierowe serwetki i ręczniki kuchenne,rośliny doniczkowe (bez doniczek i ziemi).

Do pojemnika lub worka czarnego wrzucamy:

POZOSTAŁOŚĆ PO SEGREGACJI czyli odpady, których nie można umieścić w pozostałych pojemnikach i które nie nadają się do recyklingu, są to m. in.: odpady higieniczne –np. pampersy, patyczki do uszu, wata, zatłuszczony papier, jednorazowe worki do odkurzaczy, ceramika, doniczki, fajans.

Do worka zielonego wrzucamy:

odpady ze szkła opakowaniowego, szklane opakowania po kosmetykach, słoiki, butelki.

Do worka niebieskiego wrzucamy:

gazety, czasopisma, katalogi i ulotki, książki i zeszyty, tekturę i kartony.

 

  • 1
  • All
  • Slajd
  • Date
  • Random