INFORMACJA

 

Przedsiębiorstwo Komunalne zwraca się z prośbą do mieszkańców Szczyrku o niepozostawianie samochodów na chodnikach w godzinach nocnych, gdyż uniemożliwia to ich odśnieżenie (zbyt mało miejsca dla przejazdu maszyny odśnieżającej).

Nagminne powyższe praktyki można szczególnie zaobserwować na ulicach Beskidzkiej, Skośnej, Sportowej czy Myśliwskiej.

 

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o odśnieżanie wjazdów do własnych posesji i składowanie tego śniegu na własnej posesji.

 

Prosimy również o nieparkowanie samochodów wzdłuż dróg lokalnych, które w większości są bardzo wąskie. Fakt zajęcia części pasa na tych drogach uniemożliwia przejazd i odśnieżenie takiej drogi. Dobitnym przykładem jest ulica Malinowa.

 

Bardzo prosimy o zastosowanie się do powyższych sugestii.

 

Ponadto w zakresie odśnieżania drogi wojewódzkiej tj ul. Beskidzkiej, Myśliwskiej, Salmopolskiej i Wiślańskiej odpowiedzialnym jest Wojewódzki Zarząd Dróg i Mostów w Katowicach.

Dróg powiatowych, czyli ulic: Górskiej, Granicznej, Olimpijskiej i Uzdrowiskowej, odpowiedzialnym jest Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku Białej ul. Regera 81 tel do dyżurnego 500 159 100.

Firma odśnieżająca w/w drogi to: Mirotrans Sp. z 0.0. z siedzibą Jaworzynka 727, 43-476 Jaworzynka tel. 602 504 528

  • 1
°F°C
Pogoda w Szczyrku
Error! Unable to Find Specified Location!
  • All
  • Slajd
  • Date
  • Random